Regulamin i warunki sprzedaży:

1. Sprzedający - Sis-Med Sp.z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354100, NIP 9820364421, REGON: 100870838, adres mailowy: zamowienia@sismed.pl

2. Kupujący - podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem,

I. Informacje ogólne


1. Regulamin Sklepu Internetowego www.sismed.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar jest równoznaczne z  akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Firma Sis-Med Sp.z o.o. - właściciel Sklepu Internetowego www.sismed.pl - prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem internetu. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Mimo dołożenia szczególnych starań nie jest zagwarantowane, że zamieszczone na stronach sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt, w celu potwierdzenia zamieszczonych informacji i zdjęć.

4. Firma Sis-Med Sp.zo.o. zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.sismed.pl

5. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

6. W razie jakichkolwiek pytań kontakt możliwy jest telefonicznie pod numerem 42 642-01-16 za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@sismed.pl

II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

1. Firma Sis-Med Sp.z o.o. stosuje wszystkie możliwe systemy zabezpieczenia danych osobowych klientów sklepu. Przesyłanie danych osobowych podczas rejestrowania w Sklepie, podczas dokonywania zakupów oraz podczas logowania przesyłane są szyfrowanym połączeniem.

2. Firma Sis-Med Sp.z o.o. oświadcza, że bez zgody klienta nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących klienta korzystającego z serwisu.

3. Klient dokonując rejestracji w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

5. Każdy klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: zamowienia@sismed.pl pocztą na adres firmy lub faksem: 42 642-01-16

6. Odbiór towaru moze nastapić w siedzibie firmy po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym, a także za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Akceptacja regulaminu oznacza że klient składa oświadczenie niniejszej tresci: "Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Sis-Med Spz.z o.o. ul.Kolumny 226 lok.1 93-613 Łódź oraz na przetwarzanie przez Sklep, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )."

III. Warunki sprzedaży

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, drogą mailową: zamowienia@sismed.pl, telefoniczną : 42 642-01-16

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni, nie będą realizowane.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (np. brak kontaktu z zamawiającym, przy zamówieniu płatnym przy odbiorze), że złożone zostało fikcyjne zamówienie z podaniem danych adresowych nieistniejącej w rzeczywistości osoby.

5. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostaje przez nas potwierdzone.

7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarte są w części "Koszty wysyłki" oraz w momencie składania zamówienia.

8. Sprzedawane są jedynie towary będące w magazynie w momencie składania zamówienia. Informacja o dostępności znajduje się na stronie każdego przedmiotu. W przypadku jednak braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, możliwością wyboru innego, podobnego przedmiotu lub całkowitym anulowaniem zamawianej pozycji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT ), dlatego przy zamówieniu proszę informować czy faktura będzie na firmę bądź osobę fizyczną.W przypadku firmy proszę podać NIP, w przypadku osoby fizycznej proszę podać NIP lub PESEL  e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

10. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymać na zakupy nie łączą się.

IV. Wysyłka


1. Przesyłki wysyłane są codziennie (poza weekendami i dniami ustawowo wolnymi od pracy) za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK.

2. O wysyłce klient informowany jest mailem.

3. Zamówiony towar można również - po wcześniejszym uzgodnieniu (mailowym bądź telefonicznym) - odebrać osobiście w siedzibie firmy lub przysłać swojego spedytora.

4. Czas dostarczenia zamówienia wynosi zwykle 1-3 dni roboczych od momentu wysłania. Może się on przedłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu. W przypadku opóźnienia w dostawie prosi się o kontakt z firmą kurierską OPEK w Państwa miejscowości. Nie ma również możliwości dokładnego określenia, którego dnia i o której godzinie zostanie dostarczona paczka.

5. Jeżeli podczas odbioru karton, w który zapakowany jest towar jest rozerwany, wgnieciony lub wzbudza podejrzenia, konieczne jest otworzenie paczki w obecności kuriera OPEK. W przypadku uszkodzonej zawartości zostanie spisany protokół, będący podstawą do składania przez sklep reklamacji w firmie kurierskiej OPEK. Jeżeli protokół nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.

6. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien sprawdzić otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować firmę Sis-Med Sp z .o.o.

V. Płatności

Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując przedpłaty na nasze konto.

ING Bank Śląski S.A.
31 1050 1461 1000 0090 3008 1575

VI. Reklamacje i zwroty

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru ( faktura VAT).

2. Na większość produktów zakupionych w sklepie  www.sismed.pl udzielana jest gwarancja - według zasad określonych w opisie produktu.

3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania.Zwrócony towar może zostać przyjęty tylko w momencie wcześniejszego potwierdzenia zwrotu przez firmę Sis-Med Sp.z o.o. oraz podania dokładnej przyczyny zwrotu przez Kupującego.W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrócony towar powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty.Zwrot towaru nie dotyczy artykułów sterylnych.

4. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie do 7 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.

5. Po otrzymaniu przesyłki gwarantuje się zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni od jej odbioru. Zwracana kwota pomniejszana jest o koszt przesyłki.

6. Koszty przesyłki przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni pokrywa kupujący.

7. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą odesłać na adres: Sis-Med Sp. z o.o. 93-613 Łódź, ul. Kolumny 226 lok.1.  Koszt dostarczenia produktu w celu wymiany gwarancyjnej pokrywa kupujący. Koszt odesłania produktu w ramach reklamacji sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Przesyłkę należy nadać pocztą polską jako paczkę pocztową lub list polecony. Paczki nadane w inny sposób nie zostaną odebrane albo ich koszty zostaną zwrócone wyłącznie w wysokości aktualnej stawki obowiązującej na dzień wysyłki przesyłki. Przesyłki wysyłane do sklepu www.sismed.pl należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru.

8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

9. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

10. Reklamacji nie podlegają:
- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej
- uszkodzenia elementów szklanych,
- uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub niepowołane osoby trzecie,
- uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji,
- uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania.

11. Towar przesłany do sklepu w ramach reklamacji musi być czysty zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami higieny.

12. W przypadku przesłania w ramach reklamacji w pełni sprawnego produktu sklep nie ponosi kosztów odesłania towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.

3. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością Sis-Med Sp.z o.o. i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu Sis-Med Sp.z o.o zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

5. Firma Sis-Med Sp.z o.o. dokłada najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie można jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy Sis-Med Sp.z o.o.

6. Indywidualne ustawienia monitora użytkownika powodujące błędne wyświetlanie np. kolorów nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionego towaru.